Polipropilen Borular

Polipropilen PPR borular


 • Keyfiyyət: Bizim zavodda istifadə olunan xammalın əksəriyyəti Avropada istehsal olunub və DIN, TSE, ISO 9001 standardların tələblərinə uyğundur.
 • Etibarlılıq: Bu Borulardan yığılmış sistemin yüksək temperatur və təzyiq müqaviməti var.
 • Borunun istismar müddəti: Bu boruların 50 il zəmanəti var və bu istifadə olunan temperaturdan asılı olaraq dəyişə bilər.
 • Korroziya və kimyəvi müqavimət: Borular korroziyaya və aqressiv mühitə davamlıdır.
 • Axın sürəti: Hamar daxili səthi olduğuna görə bu borular axın surətini artırır.
 • Ekoloji təmizlik: İstifadə olunan Polipropilen su ilə reaksiyaya girmir, buna görə də suya əlavə dad qatmır. Daxili səthi sürüşkən olduğundan bakteriyaların, üzvü və qeyri-üzvü çöküntülərin yaranması müşahidə olunmur.

PN 10 PN 16 PN 20
DN, mm s, mm m, kg s, mm m, kg s, mm m, kg
20 1,9 0,107 2,8 0,148 3,4 0,172
25 2,3 0,164 3,5 0,23 4,2 0,266
32 2,9 0,261 4,4 0,37 5,4 0,434
40 3,7 0,412 5,5 0,575 6,7 0,671
50 4,6 0,638 6,9 0,896 8,3 1,04
63 5,8 1,01 8,6 1,41 10,5 1,65
75 - - 10,3 2,01 12,5 2,34
90 - - 12,3 2,87 15 3,36

Üç qat Fiberglas (şüşə lifli) PPRC borular


“Random Polipropilen”-dan hazırlanan borular müasir həyatda geniş istifadə olunur. Yüngül və uzunömürlü olmaqla yanaşı, bu termoplastik boru həlledicilər, turşular və qələvilərə davamlıdır. Bu materialdan hazırlanan borular -40°С-dən +95°С-yə qədər temperaturda istifadə olunur. Borunun elastikliyi hava soyuq olduqda çat əmələgəlməsinin qarşısını alır. Biz şüşə lifli boruların istehsalında Sabic və.s kimi tanınmış istehsalçıların yüksək keyfiyyətli polipropilen məhsullarından istifadə edirik.

Borular tanınmış alman şirkətlərinin avadanlıqlarında istehsal olunur. Biz müştərilərimizə məqbul qiymətə yüksək keyfiyyətli borular təklif edirik.

 • Keyfiyyət: Bizim zavodda istifadə olunan xammalın əksəriyyəti Avropada istehsal olunub və DIN, TSE, ISO 9001 standardların tələblərinə uyğundur.
 • Etibarlılıq: Bu Borulardan yığılmış sistemin yüksək temperatur və təzyiq müqaviməti var.
 • Borunun istismar müddəti: Bu boruların 50 il zəmanəti var və bu istifadə olunan temperaturdan asılı olaraq dəyişə bilər.
 • Korroziya və kimyəvi müqavimət: Borular korroziyaya və aqressiv mühitə davamlıdır.
 • Axın sürəti: Hamar daxili səthi olduğuna görə bu borular axın surətini artırır.
 • Ekoloji təmizlik: İstifadə olunan Polipropilen su ilə reaksiyaya girmir, buna görə də suya əlavə dad qatmır. Daxili səthi sürüşkən olduğundan bakteriyaların, üzvü və qeyri-üzvü çöküntülərin yaranması müşahidə olunmur.
 • Davamlılıq: Borunun şüşə lifli orta qatı yüksək temperaturda xətti genişlənmənin qarşısını alır ki, bunun da sayəsində borular əyilmir və təzyiqə davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Xarici diametr D, mm Diametrdən kənaraçıxma, mm Divarın qalınlığı s, mm Divar qalınlığında kənaraçıxma, mm
16+0,32,7+0,3
20+0,33,4+0,4
25+0,34,2+0,5
32+0,35,4+0,6
40+0,46,7+0,7
50+0,58,4+0,8
63+0,610,5+1,0
75+0,712,5+1,2

Kanalizasiya polipropilen boruları PPH


Polipropilen kanalizasiya borular analoji çuqun borulardan 15-20 dəfə daha yüngüldür. Onlar yuyucu maddələrin təsirinə davamlıdır və həmçinin, Boruları boyamağa heç bir ehtiyac yoxdur. Genağızın mövcudluğu onların bir-biri ilə asanlıqla birləşməsini təmin edir. Zəmanət müddəti 50 ildən artıqdır.

 • +95˚C temperaturlu isti su axınına müqavimət (bəzi hallarda +100 ˚ C-yə qədər).
 • Kimyəvi maddələrə, tərkibində müxtəlif növ korroziya materialları və qarışıqları olan çirklənmiş sənaye və kənd təsərrüfatı sularına müqavimət.
 • Hidravlik sürtünmə müqavimətliliyi
 • Kipləşdirici rezin həlqənin köməyi ilə germetik birləşmələr
 • Borular və fitinqlərin çəkisinin az olması daşınma və quraşdırma işlərini asanlaşdırır.
 • Su axını zamanı metal və PVC borulardan fərqli olaraq, PPR boruları səs və vibrasiyanı boğur.
 • Aşağı istilik keçiriciliyinə görə boruların xarici səthində rütubətin kondensləşməsi baş vermir.

Nominal diametri, D (mm) Divarın qalınlığı, S (mm) Borunun uzunluğu, L, mm
501,82505007501000150020003000
631,82505007501000150020003000
751,92505007501000150020003000
1102,72505007501000150020003000
1604,0-5007501000150020003000
2004,9--7501000150020003000


Məhsul kataloqu (PDF)

Məhsul kataloqunu burdan endirə bilərsiniz.

Download PDF