Sarğı naqilləri

Sarğı naqilləri


ПЭТД – 180


Tətbiqi sahəsi: ПЭТД – 180 tipli sarğı naqili rabitə aparatlarında, relelərdə, sayğaclarda, ölçmə cihazlarında, generatorlarda, mühərriklərdə, sənaye və məişətdə istifadə edilən elektrik avadanlıqlarında və quru tipli transformatorlarda istifadəsi üçün nəzərdə tutlmuşdur.

Konstruksiya:
1. Dairə formalı mis naqil
2. 2 – ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya
3. 2 – ci tip poliamidimid tərkibli lak izolyasiya

plastcongroup.az plastcongroup.az


ПЭТВ – 1, ПЭТВ – 2


Tətbiqi sahəsi: ПЭТВ tipli sarğı naqili yağla doldurulmuş elektrik transformatorlarında, az güclü mühərriklərdə, telefon kapsulalarında, qeyd etmə (çap maşınları, səs yazma vasitələri və s.) və ölçmə cihazlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konstruksiya:
1. Dairə formalı mis naqil
2. 1 – ci tip durulaşdırılmış poliefir tərkibli lak izolyasiya

plastcongroup.az plastcongroup.az


ПЭТД 200 – 1, ПЭТД 200 – 2


Tətbiqi sahəsi: ПЭТД 200 tipli sarğı naqili rabitə aparatlarında, relelərdə, sayğaclarda, ölçmə cihazlarında, generatorlarda, mühərriklərdə, sənaye və məişətdə istifadə edilən elektrik avadanlıqlarında və quru tipli transformatorlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konstruksiya:
1. Dairə formalı mis məftil
2. 1 – ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya
3. 1 – ci poliamidimid tərkibli lak izolyasiya

plastcongroup.az plastcongroup.az


ПЭТ – 155


Tətbiqi sahəsi: ПЭТ – 155 tipli sarğı naqili sayğac və relelərdə, ölçmə cihazlarında, quru transformatorlarda, generatorlarda, məişətdə elektrik enerjisi ilə işləyən cihaz və alətlərdə, çox məqsədli güc mühərriklərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konstruksiya:
1. Dairə formalı mis naqil
2. 1 – ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya

plastcongroup.az plastcongroup.az


Texniki göstəricilər:


Parametrlər

Naqilin diametri, mm Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
0,630 2,86
0,670 3,23
0,690 3,42
0,710 3,62
0,750 3,04
0,800 4,59
0,850 5,18
0,900 5,80
0,950 6,47
1,000 7,16
1,060 8,04
1,120 8,96
1,180 9,94

Parametrlər

Naqilin diametri, mm Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
1,200 10,27
1,250 11,14
1,320 12,42
1,400 13,96
1,500 16,01
1,600 18,20
1,700 20,52
1,800 22,99
1,900 25,61
2,000 28,35
2,120 31,85
2,240 35,53
2,360 39,41
2,500 44,19

Parametrlər

Naqilin növü ПЭТД-180 ПЭТВ–1 ПЭТВ–2 ПЭТВ 200–1 ПЭТВ 200–2 ПЭТ–155
Temperatur indeksi* 180 130 130 200 200 155
Naqilin diametri, mm 0,63 - 2,5 0,63 - 4,00 0,63-4,00 0,63-4,00 0,63-4,00 0,63-2,5
Texniki göstəricilər:

  • Maksimal əməliyyat temperaturu, °C: 155, 180, 200
  • Minimal əməliyyat temperaturu: -60°C
  • İstsmar müddəti: 30 il

ВПП, ВППУ, ВПВ suya daldırıla bilən elektrik mühərrikləri üçün quraşdırma naqilləri.


Tətbiqi sahəsi: Naqillər davamlı artezian quyularında fəaliyyət göstərən 50 Hz tezlikdə 380, 660 və 3000 V AC gərginlikli dərinlik elektrik mühərriklərinin şəbəkəyə qoşulması üçün nəzərdə tutulub: -40⁰C-dən +65 ⁰C-ə qədər temperaturda (ВПП naqil) 7,09•106 Pa (70kgf/cm2 ) qədər təzyiqdə; -40⁰C-dən +80⁰C-ə qədər temperaturda 1,7•107 Pa (150 kgf/cm2)-dən artıq təzyiqdə (ВППУ naqil).

Tətbiqi sahəsi:

Zəmanət müddəti istismara başladığı tarixdən 2.5 ildir. İstismar müddəti: 6 il

plastcongroup.az

Konstruksiya:
1. Keçirici: Mis.
2. İzolyasiya: Polietilen
3. Örtük: polivinilxlorid və ya polietilen

plastcongroup.az

Parametrlər

Nominal en kəsik sahəsi, mm Nominal əməliyyat gərginliyi, V
380 660 3000
Naqilin diametri, mm
1,5 5,61 5,83 -
2,5 6,12 6,34 -
4 6,89 7,11 -
6 7,48 7,7 -
10 8,63 9,76 -
16 10,4 10,8 -
25 12,5 12,9 13
35 13,4 13,8 14
50 15,1 15,5 -
70 16,9 17,3 -

ПВДП, ПЭВВП suya daldırıla bilən elektrik mühərrikləri üçün sarğı naqilləri.


Tətbiqi sahəsi: Naqil davamlı olaraq 660 V AC, 40-60 Hz qədər gərginlikli su quyularında fəaliyyət göstərən su dolu sualtı elektric mühərriklərində stator sarğı üçün istifadə olunur.

Texniki göstəricilər:

Əməliyyat temperatur intervalı -50°C-dən +80°C-ə qədər. Zəmanət müddəti istismara başladığı tarixdən etibarən 2.5 ildir. İstismar müddəti: 6 il

plastcongroup.az

Konstruksiya:
1. Keçirici: Mis.
2. İzolyasiya - yüksək təzyiqli polietilendən
3. Örtük - alçaq təzyiqli polietilendən.

plastcongroup.az

Parametrlər

Naqilin diametri, mm Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
1,40 16,0
1,60 20,5
1,80 26,0
2,00 31,5
2,12 36,0
2,36 44,0
2,50 49,0
2,80 60,5
3,18 63,5

Parametrlər

Naqilin diametri, mm Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
3,54 77,5
3,75 86,5
3,96 96,0
4,50 122,0
4,80 138,0
5,30 165,5
5,90 203,5
6,25 227,5