Nəzarət kabelləri

NYY, NYY-fl, NYY-LS, NAYY, NAYY-fl, NAYY-LS


Tətbiqi sahəsi:
Tətbiq sahəsi: NYY, NYY-fl, NYY-LS, NAYY, NAYY-fl, NAYY-LS tipli nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularında, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsirlərə məruz qalmayan yerlərdə istifadə edilir.

Konstruksiya:
1 Mis və yaxud alüminium naqilli damar
2 PVC izolyasiya (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)
3 PET lentdən ibarət olan qurşaq izolyasiya
4 PVC örtük (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)

plastcongroup.az

Texniki göstəricilər:
 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 660 V
 • Damarın en kəsik sahəsi, mm²: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
 • Damarların sayı: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 61
 • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
 • İstismar müddətində temperatur intervalı: -50°C +50°C
 • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda – 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il
Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 1,0 85,3 18,1
5 х 1,0 112,5
7 х 1,0 142
10 х 1,0 196
14 х 1,0 255,1
19 х 1,0 329,2
27 х 1,0 451,7
37 х 1,0 610,7
4 х 1,5 118 12,1
5 х 1,5 141,7
7 х 1,5 182,7
10 х 1,5 253,4
14 х 1,5 332,2
19 х 1,5 432,3
27 х 1,5 612
37 х 1,5 809,3

plastcongroup.az

Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 2,5 164,3 7,41
5 х 2,5 197,6
7 х 2,5 259
10 х 2,5 362,1
14 х 2,5 481,4
19 х 2,5 632,4
27 х 2,5 896,7
37 х 2,5 1214,5
4 х 4,0 238,1 4,61
7 х 4,0 383,1
10 х 4,0 538,1
4 х 6,0 323,5 3,08
7 х 6,0 528,3
10 х 6,0 761,1

plastcongroup.az


Ekranlı Nəzarət kabelləri

NYCY, NYCY-fl, NYCY-LS, NAYCY, NAYCY-fl, NAYCY-LS


Tətbiqi sahəsi:
NYCY, NYCY-fl, NYCY-LS, NAYCY, NAYCY-fl, NAYCY-LS tipli nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularında, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olmayan və kənar elektromaqnit dalğaların müdaxiləsini əngəlləmək üçün istifadə edilir. Kabeli təşkil edən damarlar qatlı burulur və hər qatda digər damarların rəngindən seçilən və yaxud da nömrələnən iki müxtəlif rəngli damar var.

Konstruksiya:
1. Mis və ya alüminum naqil damar
2. PVC izolyasiya (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC
3. PVC və yaxud PET lentdən ibarət olan qurşaq izolyasiya
4. Mis və yaxud alüminium lentdən (folqadan) ibarət olan ekran
5. Ekran altı mis naqil
6. PVC örtük (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayrılmasına malik olan PVC)

plastcongroup.az

Texniki göstəricilər:
 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 660 V
 • Damarın en kəsik sahəsi, mm²: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
 • Damarların sayı: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 61
 • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
 • İstismar müddətində temperatur intervalı: -50°C +50°C
 • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda – 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il
Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 1,0 116,3 18,1
5 х 1,0 135
7 х 1,0 166,8
10 х 1,0 225,5
14 х 1,0 285,8
19 х 1,0 362,7
27 х 1,0 505,8
37 х 1,0 655,4
4 х 1,5 141,3 12,1
5 х 1,5 165,5
7 х 1,5 208,1
10 х 1,5 283,9
14 х 1,5 365,2
19 х 1,5 468,4
27 х 1,5 655,8
37 х 1,5 857,6
Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 2,5 188,4 7,41
5 х 2,5 223,6
7 х 2,5 286,9
10 х 2,5 395,9
14 х 2,5 518
19 х 2,5 688,2
27 х 2,5 945,6
37 х 2,5 1270,4
4 х 4,0 265,7 4,61
7 х 4,0 415
10 х 4,0 593,2
4 х 6,0 353,5 3,08
7 х 6,0 563,6

plastcongroup.az


Zirehli Nəzarət kabelləri

NYBY, NYBY-fl, NYBY-LS, NAYBY, NAYBY-fl, NAYBY-LS


Tətbiqi sahəsi:
NYBY, NYBY-fl, NYBY-LS, NAYBY, NAYBY-fl, NAYBY-LS markalı nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan avadanlıqlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularında, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olan yerlərdə istifadə edilir.Kabeli təşkil edən damarlar qatlı burulur və hər qatda digər damarların rəngindən seçilən və yaxud da nömrələnən iki müxtəlif rəngli damar var.

Konstruksiya:
1 Mis və yaxud alüminium naqilli damar
2 PVC izolyasiya (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)
3 PVC qurşaq izolyasiya
4 İki dəfə sinklənmiş polad lentdən ibarət olan zireh
5 PVC örtük (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)

plastcongroup.az

Texniki göstəricilər:
 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 660 V
 • Damarın en kəsik sahəsi, mm²: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
 • Damarların sayı: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 61
 • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
 • İstismar müddətində temperatur intervalı: -50°C +50°C
 • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda – 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il
Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 1,0 116,3 18,1
5 х 1,0 135
7 х 1,0 166,8
10 х 1,0 225,5
14 х 1,0 285,8
19 х 1,0 362,7
27 х 1,0 505,8
37 х 1,0 655,4
4 х 1,5 141,3 12,1
5 х 1,5 165,5
7 х 1,5 208,1
10 х 1,5 283,9
14 х 1,5 365,2
19 х 1,5 468,4
27 х 1,5 655,8
37 х 1,5 857,6

plastcongroup.az

Parametrlər
Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km Mis kabel üçün R
4 х 2,5 188,4 7,41
5 х 2,5 223,6
7 х 2,5 286,9
10 х 2,5 395,9
14 х 2,5 518
19 х 2,5 688,2
27 х 2,5 945,6
37 х 2,5 1270,4
4 х 4,0 265,7 4,61
7 х 4,0 415
10 х 4,0 593,2
4 х 6,0 353,5 3,08
7 х 6,0 563,6

plastcongroup.az