İdarəetmə kabelləri

LiYY, YSLY, LiYY-fl, YSLY-fl, LiYY-LS, LSLY-LS elastik idarəetmə kabelləri


Tətbiqi sahəsi:
LiYY, YSLY, LiYY-fl, YSLY-fl, LiYY-LS, LSLY-LS növ kabellər, nominal işçi gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanda və nominal işçi gərginliyi 1000V olan sabit cərəyanda işləyən, stasionar quraşdırılan stan, maşın və mexanizmlərin elektrik dövrəsinə birləşdirilməsi, idarə olunması və işıqlandırılması üçün istifadə edilir.

plastcongroup.az

Texniki göstəricilər:
Kabelin istismarı zamanı ətraf mühitin temperaturu: -40°C +50°C
Nisbi rütubətlilik: +20°C temperaturda 98%
İstismar müddəti: 8 il
Kabel konstruksiya
1. Çox məftilli mis damar (ГОСТ 22483, IV və V sinif)
2. PVC izolyasiya (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)
3. PVC örtük (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)

plastcongroup.az

Parametrlər

Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs Nominal en kəsik sahəsi, mm Nominal əməliyyat gərginliyi, V
660 1000
1 - 10 – 300
2, 3 0,5 – 6,0 10 – 240
4 0,5 – 6,0 10 – 185
5 0,5 – 6,0 10 – 150
7 and 10 0,5 – 6,0 -
14, 19, 27, 37 0,5 – 2,5 -

LiYCY, LSLYCY, LiYCY-fl, LSLYCY-fl, LiYCY_LS, LSLYCY-LS elastik idarəetmə kabelləri


Tətbiqi sahəsi: LiYCY, LSLYCY, LiYCY-fl, LSLYCY-fl, LiYCY_LS, LSLYCY-LS növ kabellər, nominal əməliyyat gərginliyi 380V – a qədər olan dəyişən cərəyanda və nominal əməliyyat gərginliyi 500V olan sabit cərəyanda işləyən, stasionar quraşdırılan dəyişən cərəyan vasitələrinin, maşın və mexanizmlərin elektrik dövrəsinə birləşdirilməsi, kənar elektromaqnit dalğaların müdaxiləsini əngəlləmək üçün istifadə edilən nəzarət və idarəetmə kabelidir.
Texniki göstəricilər:
Kabelin istismarı zamanı ətraf mühitin temperaturu: -50°C +60°C
Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda +98%
İstismar müddəti: 30 il

Parametrlər

Nominal en kəsik sahəsi, mm Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs
0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61

Kabel konstruksiya
Çox məftilli mis damar (ГОСТ 22483, IV və V sinif)
PVC izolyasiya (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)
PET lentdən qurşaq izolyasiya
Mis məftillər və yaxud qalaylanmış mis məftillərdən ibarət olan hörgü – ekran
5. PET lentdən ibarət olan örtük altı təbəqə (örtüyün hörgüyə yapışmasının qarşısını almaq üçün)
6. PVC örtük (oda davamlı, az miqdarda tüstü və qaz ayıran PVC)

plastcongroup.az

plastcongroup.az