Quraşdırma naqilləri

H05V-U, H07V-U, H05V-R, H07V-R, H05V-K, H07V-K, АПВ, H05VH-U quraşdırma naqilləri


Tətbiqi sahəsi:
Nominal işçi gərginliyi 450 V – a qədər olan (450/750 V şəbəkələr üçün) dəyişən cərəyanda işləyən və nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyanda işləyən maşınların, mexanizmlərin, stanların, elektrotexniki qurğuların, işıqlandırıcı və güc xətlərinin quraşdırılmasında istifadə olunur.

Quraşdırma kabellərin parametrləri

Naqilin növü Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs Damarın en kəsik hissəsi, mm2
H05V-U, H07V-U 1 0,5 ÷ 95,0
H05V-R, H07V-R 1 0,5 ÷ 95,0
H05V-K, H07V-K 1 0,5 ÷ 10,0
АПВ 1 2,5 ÷ 120,0
H05VH-U 2 or 3 0,75 ÷ 4,0

Konstruksiya:

  • H05V-U, H07V-U-PVC izolyasiyalı, mis tək məftilli naqil
  • H05V-R, H07V-R-PVC izolyasiyalı, mis çox məftilli naqil
  • H05V-K, H07V-K-PVC izolyasiyalı, mis məftilli yüksək elastiki naqil
  • АПВ-PVC izolyasiyalı, alüminium məftilli sərt naqil
  • H05VH-U-PVC izolyasiyalı, paralel yerləşmiş, ayırıcı qatlı, 2 və 3 mis tək məftilli naqil

plastcongroup.az

Keçirici:
  • naqilin növü H05V-U, H07V-U - mis, tək məftilli, I-ci sinif, en kəsiyi 0.5-10mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq
  • naqilin növü H05V-R, H07V-R - mis, çox məftilli, II-ci sinif en kəsiyi 0.5-630mm2 daxil olmaqla, İEC 60228-ə uyğun olaraq
  • naqilin növü H05V-K, H07V-K -mis, çox məftilli yüksək elastikli, V-ci sinif İEC 60228-ə uyğun olaraq
  • naqilin növü АПВ - alüminium, bərk və ya qapalı, I-ci sinif en kəsiyi 2,5-10mm2 daxil olmaqla və II -ci sinif en kəsiyi 16-120mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq
  • naqilin növü H05VH-U - mis, tək məftilli, I -ci sinif, en kəsiyi 1.0-4.0mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq

plastcongroup.az

plastcongroup.az

plastcongroup.az