Oda davamlı, az tüstü və qaz emissiyalı


NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180


Tətbiqi sahəsi: Halogensiz güc kabelləri təhlükəsizlik sistemlərini enerji ilə təchiz etmək üçün nəzərdə tutulub (yanğın siqnalizasiya sistemləri, yanğın nasosları, siqnalizasiya xəbərdarlıq təcili çıxış və qaçış marşrutları, tüstü kənarlaşdırma sistemləri və ventilyasiya, evakuasiya liftləri, xəstəxana əməliyyat otaqlarında naqil zəncirləri, yanğın halında fəaliyyət göstərən fövqəladə güc sxemləri və elektrik avadanlıqları).

NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180 növ oda davamlı güc kabelləri hazırda müəyyən olunmuş ölçülər əsasında hazırlanır, ancaq 2013-cü ilin sonundan kiçik ölçülü kabellərin istehsalı planlaşdırılır.

Texniki göstəricilər
 • Yanğına dayanıqlılıq müddəti: 180 dəq.
 • Nominal gərginlik - 0.66 / 1.0 kV.
 • Damarların sayı - 1, 2, 3, 4, 5.
 • Əməliyyat temperatur intervalı: -30 °C-dən +50 °C-ə
 • Nisbi rütubətlilik: +35 °C-də 98%.
 • İstismar müddəti: 30 il

Konstruksiya
 • 1. Keçirici - mis
 • 2. Slyuda lentdən hazırlanmış istilik baryeri. Keçiricinin üzərinə örtülür.
 • 3. Yanğın zamanı aşağı təhlükəli az tüstü və qaz ayıran PVC tərkibdən izolyasiya.
 • 4. Polimer tərkibdən daxili qabıq
 • 5. Mis Naqil Ekran (NYCY-LS FE 180).
 • 6. PVC plastikdən xarici örtük yanğın təhlükəsini azaldır.

Parametrlər
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180 3 х 16 1,15
3 х 25 0,727
3 х 35 0,524
3 х 50 0,387
3 х 70 0,268
3 х 95 0,193
3 х 120 0,153
3 х 150 0,124
3 х 185 0,0991


Parametrlər
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180 3 х 240 0,0754
4 х 16 1,15
4 х 25 0,727
4 х 35 0,524
4 х 50 0,387
4 х 70 0,268
4 х 95 0,193
Parametrlər
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180
4 х 120 0,153
4 х 150 0,124
4 х 185 0,0991
4 х 240 0,0754
5 х 16 1,15
5 х 25 0,727
5 х 35 0,524
Parametrlər
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-LS FE 180, NYCY-LS FE 180 3 х 25+1 х 16 0,727/1,15
3 х 35+1 х 16 0,514/1,15
3 х 50+1 х 25 0,379/0,727
3 х 70+1 х 35 0,268/0,514
3 х 95+1 х 50 0,193/0,379
3 х 120+1 х 70 0,153/0,268
3 х 150+1 х 70 0,124/0,268
3 х 185+1 х 95 0,0991/0,193
3 х 240+1 х 120 0,0754/0,153