Elektrotexniki çubuqlar

Elektrotexniki alüminium çubuqlar


Fasiləsiz tökmə və yayma üsulu ilə istehsal olunan alüminium çubuqlar elektrotexniki məqsədlər üçün istifadə olunur. Kabel istehsalında alüminiumun istifadəsi təbii ehtiyatlarının çoxluğu və kifayət qədər yüksək elektrik keçiricliyi ilə əlaqədardır.

Alüminium çubuqların əsas göstəriciləri
Alüminium çubuqların nominal diametri, mm Dözümlülük, mm 20°C temperaturda xüsusi müqavimətlilik, Om•mm2/m (bundan az və ya bərabər)
9,5 ± 0.3 0,028

plastcongroup.az


Elektrotexniki mis çubuqlar


plastcongroup.az

Mis çubuqlar müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunan keyfiyyətli məhsuldur. Mis çubuqlar fasiləsiz tökmə və yayma üsulu ilə təmizlənmiş mis qəlpələrdən hazırlanır. Mis naqillər yüksək elektrik keçiriciliyinə, mexaniki möhkəmliyinə, korroziyaya qarşı dözümlülüyünə, emal, qaynaq və lehimlənməsinin asanlığına görə kabel sənayesində geniş istifadə olunur.

Mis çubuqların əsas göstərciləri
Mis çubuqların nominal diametri, mm Dözümlülük, mm 20°C temperaturda xüsusi müqavimətlilik, Om•mm2/m (bundan az və ya bərabər)
8,0 ± 0.4 0,01718