Koaksial kabellər


АВК, АПВК


Tətbiqi sahəsi: ABK və АПВК tipli kabellər gərginliyi 380V-a qədər olan enerji və işıq şəbəkələrinə əlavə müdaxilə olmadan elektrik enerjisini istehlakçıların elektrik sayğaclarına ötürülməsi üçün istifadə olunur.

Texniki göstəricilər:
  • Dartılaraq qırılmaya tədbiq olunan qüvvə 3021 N (az olmayaraq)
  • Kabelin istismarı zamanı ətrafın temperaturu: -50°C +50°C
  • Nisbi rütubətlilik: 25°C temperaturda 98%
  • İstismar müddəti: 7 il
Texniki göstəricilər:
  • 1. Hazırda istifadə olunan daxili damar tək və çoxlu hermetik alüminium naqillərdən ibarətdir.
  • 2. PVC və ya PE izolyasiya
  • 3. Hazırkı xarici neytral damar çoxsaylı alüminium naqillərdən ibarətdir.
  • 4. PVC örtük

Koaksial kabellərin xarakteristikası
Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
АВК 10/10 130,1 3,08
16/16 177,6 1,91
16/16(RM) 183,5

АВК kabel istifadəçilərin elektrik sayğacını enerji ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulub, bununla yanaşı kabelin quruluşu bu ərazidə kənar istifadəçilər tərəfindən icazəsiz qoşulma hallarına yol vermir.

Soldakı şəkil evin АПВ növ kabelə qoşulmasını göstərir, burda dirəkdən elektrik sayğacına qədər icazəsiz qoşulma üçün imkan var.

Sağdakı şəkil evin АВК növ kabelə qoşulmasını göstərir ki, burda belə hal mümkün deyil.