Rezin izolyasiyalı elastik güc kabelləri


H07G-F


Tətbiqi sahəsi: H07G-F növ elastik güc kabeli nominal əməliyyat gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanda və nominal gərginliyi 1000V olan sabit cərəyanda işləyən, qeyri-stasionar quraşdırılan mexanizmləri elektrik dövrəsinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.

Texniki göstəricilər:
 • Damarın en kəsik sahəsi, mm 2 : 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150
 • Damarların sayı 1, 2, 3, 4, 5 ədəd.
 • Naqilin istifadəsi zamanı əməliyyat temperatur intervalı: -40°C-dan +50°C-yə
 • İstismar müddəti: 4 il
Konstruksiya:
 • 1. Çox naqilli mis damar (ГОСТ 22483, IV və V sinif)
 • 2. Rezin-izolyasiya
 • 3. Rezin örtük

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
H07G-F 1 х 16 310 1,21
1 х 25 450 0,78
1 х 35 590 0,554
1 х 50 820 0,356
1 х 70 1090 0,272
1 х 95 1400 0,206
1 х 120 1730 0,161


H07G-H


Tətbiqi sahəsi: H07G-H növlü yüksək elastik güc kabelləri nominal əməliyyat gərginliyi 220V-a qədər olan dəyişən cərəyanda və yaxud nominal əməliyyat gərginliyi 700V-a qədər olan sabit cərəyanda işləyən qaldırıcı kranlarda, avtomat və yarımavtomat elektrod qaynaq aparatlarında istifadə olunur.

Texniki göstəricilər:
 • Kabelin istifadəsi zamanı əməliyyat temperatur intervalı: -45°C-dən +45°C-yə
 • İstismar müddəti: 4 il
Konstruksiya:
 • 1. Çox naqilli mis damar (ГОСТ 22483, V və VI sinif)
 • 2. Qurşaq izolyasiya - ПЭТФ lenti
 • 3. Rezin-izolyasiya

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
H07G-H 1 х 16 240 1,21
1 х 25 330 0,78
1 х 35 440 0,554
1 х 50 615 0,356
1 х 70 850 0,272
1 х 95 1150 0,206
1 х 120 1390 0,161
1 x 150 1750 0,129