Orta və yüksək gərginlikli güc kabelləri

Ümumi məlumat


Tətbiqi sahəsi:

N2XSY, NA2XSY, N2XSY-LS, NA2XSY-LS, N2XS2Y, NA2XS2Y, N2XS2Y, NA2XS2Y, N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y, N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y tipli enerji kabelləri müəyyən stasionar quraşdırmalar zamanı elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün istifadə olunur . Kabellər xarici mexaniki effektləri olmayan yeraltı sahələrdə istifadə olunur.

N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y növü kabellər nəmişliyi yüksək olan ərazilərdə, daim rütubətli və daşqınlar altında qalan mürəkkəb qruluşlu yollarda istifadə olunur.

N2XSSEB2Y, NA2XSSEB2Y xarici mexaniki təsirlərdən qorunduğu üçün mürəkkəb quruluşlu yollarda istifadə olunur.

Texniki göstəricilər:
 • Nominal gərginlik: 6, 10, 20, 35, 64/110 kV - (tək damar).
 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 6, 10, 20, 35kV - üç damarlı
 • Nominal en kəsiyi, мм2: 50 ÷ 1200(одножильные); 50 ÷240 (üç damarlı)
 • Əməliyyat temperatur intervalı -50 ⁰С-dən +50 ⁰С-ə
 • Nisbi rütubətlilik: 35°C-də 98%
 • Qısa qapanma zamanı damarın qızma temperaturu: 250°C
 • Qısa qapanma zamanı ekranın qızma temperaturu: 350°C
 • İstismar müddəti: 30 il.N2XS2Y 10 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
N2XS2Y 10 kV 1 x 50 16 915,5 0,387
1 x 70 1129,1 0,268
1 x 95 1388,5 0,193
1 x 120 1615,6 0,153
1 x 150 25 2026,2 0,124
1 x 185 2361,3 0,0991
1 x 240 2864,3 0,0754
1 x 300 3470,8 0,0601
1 x 400 35 4493,8 0,0470
1 x 500 5428,2 0,0336

NA2XS2Y 20 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NA2XS2Y 20 kV 1 x 50 16 762,0 0,641
1 x 70 863,4 0,443
1 x 95 976,6 0,320
1 x 120 1075,7 0,253
1 x 150 25 1290,8 0,206
1 x 185 1429,2 0,164
1 x 240 1629,3 0,125
1 x 300 1858,6 0,100
1 x 400 35 2304,2 0,0778
1 x 500 2673,8 0,0605

N2XSY 64/110 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
N2XSY 64/110 kV 1 x 185 35 4682,9 0,0991
1 x 240 5291,3 0,0754
1 x 300 6056,8 0,0601
1 x 400 7016,1 0,0470
1 x 500 8146,1 0,0336
1 x 630 9536,8 0,0283
1 x 800 11412,9 0,0211

N2XS2Y 35 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
N2XS2Y 35 kV 1 x 50 16 1345,8 0,387
1 x 70 1585,3 0,268
1 x 95 1875,7 0,193
1 x 120 2124,2 0,153
1 x 150 25 2561,6 0,124
1 x 185 2922,5 0,0991
1 x 240 3483,5 0,0754
1 x 300 4123,0 0,0601
1 x 400 35 5193,7 0,0470
1 x 500 6172,1 0,0336

NA2XS2Y 10 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NA2XS2Y 10 kV 1 x 50 16 614,7 0,641
1 x 70 706,3 0,443
1 x 95 810,1 0,320
1 x 120 901 0,253
1 x 150 25 1107,1 0,206
1 x 185 1235,5 0,164
1 x 240 1422,8 0,125
1 x 300 1639,9 0,100
1 x 400 35 2066,4 0,0778
1 x 500 2394,1 0,0605

NA2XS2Y 64/110 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NA2XS2Y 64/110 kV 1 x 185 35 3557,1 0,164
1 x 240 3849,7 0,125
1 x 300 4225,9 0,100
1 x 400 4588,8 0,0778
1 x 500 5112,0 0,0605
1 x 630 5696,8 0,0469
1 x 800 6502,2 0,0367

N2XS2Y 20 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
N2XS2Y 20 kV 1 x 50 16 1062,7 0,387
1 x 70 1286,2 0,268
1 x 95 1555 0,193
1 x 120 1790,303 0,153
1 x 150 25 2209,9 0,124
1 x 185 2554,9 0,0991
1 x 240 3070,8 0,0754
1 x 300 3689,5 0,0601
1 x 400 35 4731,5 0,0470
1 x 500 5707,8 0,0336

NA2XS2Y 35 kV

Kabelin növü Nominal en kəsik sahəsi, mm Minimal ekran kəsiyi, мм2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NA2XS2Y 35 kV 1 x 50 16 1045,1 0,641
1 x 70 1162,5 0,443
1 x 95 1297,4 0,320
1 x 120 1409,6 0,253
1 x 150 25 1642,5 0,206
1 x 185 1796,7 0,164
1 x 240 2041,9 0,125
1 x 300 2292,1 0,100
1 x 400 35 2766,3 0,0778
1 x 500 3138,1 0,0605

Konstruksiya: N2XS2Y, N2XSY, N2XS2Y, N2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y

 • Keçirici - alüminum və ya mis
 • Preslənmiş yarı keçirici ekran keçirici.
 • LPE izolyasiya.
 • Preslənmiş yarı keçirici ekran izolyasiya.
 • Mis naqil ekran
 • PVC doldurulması
 • Polietilen səth (və ya PVC).

Konstruksiya: N2XSEBY, N2XSEB2Y, N2XSE(F)B2Y

 • 1. Keçirici - alüminum və ya mis
 • 2. Preslənmiş yarı keçirici ekran keçirici.
 • 3. XLPE izolyasiya.
 • 4. Preslənmiş yarı keçirici ekran izolyasiya.
 • 5. Mis naqil ekran
 • 6. PVC doldurulması
 • 7. İki dəfə sinklənmiş polad zolaqlı zireh
 • 8. Polietilen səth (və ya PVC).